<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

rondomrond

we onthouden uit deze infographic : tomaten, tomaten, tomaten en slechts 22% van de moestuinders is gepensioneerd. Als we dan vergeten dat moestuinieren nog steeds hip is dan kunnen we gewoon weer verder ... met een overzichtelijk jaar-doe-plan (maar wel niet geschikt voor het kloklezen; of valt de zomer dit jaar misschien toch voor de lente, tegenwoordig weet je maar nooit).Ik had wel nog graag een grafiekje gezien met de gemiddelde tijdsbesteding (begroot vs gepresteerd) maar daarvoor is tijd misschien een te rekbaar begrip. Zo heeft dit jaar mijn nibbi 19 den hof opgeschud, na twee uur weer blinkend op stal, en daarmee heb ik een half seizoen gewonnen; wel een paar paadjes in de 3x3 verloren want dat beest trekt liever rechtdoor maar dat was een offer met de glimlach.

Ah, voor wie het zou zijn ontgaan : vanavond start een atypisch moestuinprogramma met schrijver-bioloog-doe-al Maarten t Hart (Ned 2. 19u20) Het belooft trage tv in de potager met onnavolgbare recepten. Uitgesteld kijken na het tuinwroeten uiteraard (ultrasloom).

Next up: vrijdag, serredansen-de-grote-oversteek.

Labels:

 

Geluk in een notendop...

... Zeldzamer dan een klavertje vier ... en zoals alle kleine dingen in het leven, aan het oog voorbij voor je er erg in hebt (en toch een beetje erg, als je de notekraker er al zou hebben in gezet).

geluk in een notendop - Juglans regia

(sing along) We're up all nut to get Lucky (x13). Eat this, Daft Punk. Not.
Klaver, konijnepoot of hoefijzer worden toch ook niet geconsumeerd om van het geluk te genieten, waarom dan deze wel ?

Misschien moet ik hem maar planten, en groeit hij uit tot mijn eigen geluksboom. Kan ik, net zoals de moe, ook eens gniffelen als één van mijn kleinkinderen die wilde-in-de-voortuin mag komen uitsteken - met zijn penwortel al dieper dan de boom hoog is (grmbl). Maar hij staat toch maar mooi bij ons nu, met de best smakende noten (ooit) EN geluksnootjes (af en toe). En als de moe hem nu terug wil, mag ze hem zelf komen uitschuppen ;-) X marks the spot ...

x marks the spot - Juglans regia

Gezien ? 4 "doppen", da's niet normaal he...

 

home is where my veggies are ...

"Zottem nog leven?", "schrijf nog eens iet!", "zijde gestopt?", een greep uit de gehoorde differentiaal diagnoses op het symptoom : 'blogpostdatumovertijd'.Andere prioriteiten en besoignes, wordt dan "hij die er wat minder over spreekt, is hij die ervan kan blijven eten". Reizen en boeren zijn inderdaad niet zo compatibel, zeker niet als dat, work and/or pleasure, ongeveer één keer per maand mocht in een al 'challenging gardening season' op z'n eigen, maar hoor je me klagen ? (dan hoorde je het verkeerd).

En na wat sporadische verkennende trekjes van kleine koppeltjes ganzen over de vaste route du soleil, trok gisteren heel de familie weer in formatie voorbij in wat minstens een voorteken mag zijn van de naderende winter (nature knows best, alsof de Hibiscus het al niet zachtjes had ingefluisterd). Helaas. Want iemand heeft de tomatenverf gepikt, alle kleuren (uitgezonderd blauw en wit) zijn welkom. Want er valt nog wel wat te rijpen voor de winter prikt. Met een klimaat dat uitvlakt naar een jaarrond 18° en ietwat nazomer kan het meevallen maar anders was het geen grellig geweldig tomatenseizoen : later begonnen (laat koud), veel blossom drop (warmte stress), langzaam kleuren (warmte stress), maar we eten dus no stress... En de rest van de moestuin ligt bijna winterklaar, chill!! ;-)

Labels:

 

gij zult nooit ...

...uwe zaailingen vergeten. stupid. Tenzij gij uwe tijd gebruikt om muziek te maken, Ik danke u het offer.
En weer geen foto's, tranen achter de lens maken toch geen heldere plaatjes. misschien een voor en na, als het ooit nog goedkomt.
Eén dagje zon. verdomme.

Labels:

 

Er zit schot in ...

... Onder het motto : "in het najaar is het hier toch te nat" op de valreep nog een haagje (38m Italian renaissance classic and all time favorite : Carpinus betulus), en een klein bosje op de achterhof.
Semi-volwassen boompjes met een aardige draadkluit, bevorderlijk voor de aanslag en als je maar niet alleen bent eigenlijk makkelijker te planten dan 'een blote wortel'.
Beetje duurder maar combineer voorgaande voordelen met enige maturiteit en weg is mijns inziens die meerprijs.
Ook wel wat langer schuppen aan het plantgat, en bij voorkeur een wat kortere schuine boompaal (die door de helpers misschien niet in de ideale richting werd geslagen toen ik even niet oplette, maar je moet zo'n boom ook niet teveel pamperen, integendeel, een klein beetje wiggel is goed voor het stamdikken - maar niet teveel want dat is dan weer niet goed voor het inwortelen).
Elk veertje van de spil-haagbeuk nog bijgesnoeid zodat ze zo snel mogelijk dicht kan, als je op een helling woont doe je dat niet voor de privacy maar voor de wind en de mooie achtergrond voor de rest van de border ;-)

Instant make-over, zo wat hoogte op het voorheen vlakke erf. En ongelooflijk maar ik stond ze nog maar goed aan te wateren en er kwamen meteen vogels op verkenning die ik nog nooit in de tuin had gespot (waaronder een uiterst franke goudvink).
Waarom heb ik er toch zo lang mee gewacht ... ahja hierom : omdat je bomen niet vaak (ver)plant, en je dus goed moet kiezen en ik niet kon kiezen.
Kon eigenlijk nog altijd niet kiezen en heb dan maar bijna al mijn lievelingen (hier en daar gekleurd als souvenirke) in de tuin gezet. Cercidiphyllum japonicum, Cercis siliquastrum, Ginkgo biloba, Liquidambar styraciflua, Nyssa sylvatica, Pyrus calleryana 'Chanticleer', Sophora japonica, Prunus serrulata 'Amanogawa' (die laatste begreep meester-kameraad-tuinarchitect niet zo goed, zo jaren '80 vond hij, maar zo'n schattig zuiltje vond ik ;-) Nog een paar (die niet leverbaar waren) en we kunnen stoppen (Suggesties altijd welkom, er is nog een beetje plaats), maar dat zal toch voor volgend seizoen zijn.
Eentje moest er al in de voortuin (make a guess), en daar moest dan eerst nog een verloren buxus parterre worden verplaatst naar 'de wolk'. Daar komt nog een sierkersje bij maar mijn variëteit (as seen @Ninfa) was er niet.

Koude kas verder gebricoleerd met recuperatiematerialen, klaar voor een patatje of twee, voorzaaien en kort-bij-huis-salades.

Verder nog tuinbonen, erwten en plantjuin in de grond geduwd, compost gedraaid, tomaten, pepers, paprika's op schema en zowaar een eerste (moes)tuinkleurke gevangen. Ik zou zeggen : we zitten weer op schema. (Maar te plat nog om een fototoestel te tillen en er een kiekje bij te maken ... sorry, sorry, sorry ;-).

Labels: , ,